O nás

O nás

Milí rodičia, príbuzenstvo a široká verejnosť,                                      

vítame Vás na stránke nášho rodinného centra. Tešíme sa, že ste na ňu zavítali a veríme, že Vás ňou podnietime aj k návšteve u nás. Rodinné centrum Emerka (ROC) funguje ako občianské združenie od roku 2006. Štatutárnou zástupkyňou je Ing. Katarína Frimerová. Vo výkonnom tíme pracujú Andrea Bérešová, Mgr. Marta Fudalyová, Juliana Troščaková, Denisa Vadinová, Petra Kováčová.

Naše rodinné centrum vedú mamičky – dobrovoľníčky s pomocou aktivačných pracovníčok, ktoré sa starajú o jeho chod, vymýšľajú aktivity pre tých najmenších, ale aj pre ostatné mamičky (tvorivé dielne, cvičenia,…). Ďalšie kurzy nám zabezpečujú externé lektorky.

Budeme radi, ak sa pridáte k našej veľkej „rodine“, ak máte záujem sa aktívne a pravidelne podieľať pri organizácii Emerky, môžete sa stať aj členom nášho občianskeho združenia.

Prajeme si, aby ste u nás našli to, čo hľadáte: dobrú spoločnosť, nových priateľov pre svoje deti a pre seba a aby aj s našou pomocou, ste zažívali krásne dni na materskej a rodičovskej dovolenke.

                                                                                     Výkoný tím Emerky